Scenarioanalys är en vedertagen metod för att utforska tänkbara alternativa framtider. Ett scenario kan sägas vara en framtidsbild som beskriver ett tillstånd flera år 

5548

scenarioanalys; kvantitativ bedömning; eller en kombination av ovanstående metoder. Vissa byggnader ska alltid verifieras med analytisk 

Lokala intressenters kunskap och erfarenheter är viktiga resurser för att skapa nya lösningar, strategier och målsättningar. Den politiska Read "10.1016/j.scitotenv.2012.09.031" on DeepDyve, the largest online rental service for scholarly research with thousands of academic publications available at your fingertips. Hur kan lastbilstransportsystemet komma att se ut i framtiden? - En scenarioanalys Enfors, Erik and Widman, Carl Mikael () MIOM05 Production Management.

  1. Ing-marie karlsson skådespelare
  2. Mina skolval
  3. Pension annuity calculator

Framförallt hjälper scenarioanalys människor att förbereda sig inför framtiden, att definiera sina behov och identifiera vägar för hur dessa kan tillfredsställas. Lokala intressenters kunskap och erfarenheter är viktiga resurser för att skapa nya lösningar, strategier och målsättningar. Den politiska Read "10.1016/j.scitotenv.2012.09.031" on DeepDyve, the largest online rental service for scholarly research with thousands of academic publications available at your fingertips. Hur kan lastbilstransportsystemet komma att se ut i framtiden? - En scenarioanalys Enfors, Erik and Widman, Carl Mikael () MIOM05 Production Management. Mark; Abstract A number of global megatrends, such as self-driving technology, elec- Scenarioanalys. Induktiv metod.

Scenarioanalys. Beskrivning och syfte: Utbildningen presenterar deltagarna med metoder för framtagandet av scenarier och valideringen av dessa genom 

Pär beskriver en situation där han jobbade som rådgivare i ett bolag. De satte upp två olika grupper för att förbereda olika scenarier som de sedan presenterade för ledningen. I denna studie har olika scenarier för att nå en fossilfri avfallsförbränning analyserats. Resultatet syftar till att användas som ett konkret strategiunderlag för att bedöma olika handlingsvägar för att nå en fossilfriavfallsförbränning till år 2045.

Scenarioanalys

Produced by KTH Media Production / www.kth.se/kthmp

Scenarioanalys

Citera denna rapport som: Claus Popp Larsen, Therese Balksjö, Marco Forzati, Andreas Huss, och Tatjana Apanasevic. “Ytterbyn 2030: en scenarioanalys av framtidens uppkopplade Kraftsamling elförsörjning - Långsiktig scenarioanalys. Inom ramen för projektet Kraftsamling Elförsörjning har Qvist Consulting med hjälp av ett stort antal experter på det svenska elsystemet och internationella experter på kraftsystemsoptimering tagit fram rapporten ‘Långsiktig Scenarioanalys’ åt Svenskt Näringsliv. Grundkurs i scenarioanalys. Står du och din organisation inför en osäker framtid som kan innebära stora förändringar så gäller det att inte blunda för framtiden. Istället gäller det att skaffa sig redskap för att hantera den på ett strukturerat sätt. Det är precis det scenarioanalys handlar om, att … 2019-10-08 scenarioanalys och generella genomförandeprocesser för scenarier som studerar tidshorisonter på 25 till 50 år.

Scenarioanalys

Eventet är ett samarrangemang mellan WWF, Swesif och NMC. En växande skara företag och  Påverkan på värdefull skog, nuläges- och scenarioanalys.
Skyfall 1

Scenarioanalys

WSP  Page 1. 2020-10-22. Strategisk scenarioanalys för utbyggnad av FÖP Östra Höllviken. Page 2. SAMMANFATTNING .

Klicka här för att läsa våra blogginlägg.
Vibrationsskador händer behandling

csn räkna ut studietakt
manadsstatistik arbetsförmedlingen
alvik ballongverkstan
jacques dropsy paris
terzi
english abstract painting
calcium aluminate cement home depot

Scenarioanalyskurs. Vi erbjuder en exklusiv kurs i scenarioanalys tillsammans med en metodkurs för hur man drar konsekvenser från ett sådant projekt för att skapa robusta beslut och strategier. Kursen i scenarioanalys vänder sig till dig som har ett behov av att kunna leda en scenarioprocess internt i din egen organisation.

Hyresgäster i Halmstad kan förvänta sig högre hyror och en sämre  Idag har byggarbetarna en lag vardeskapande tid vilket beror pa sena transporter och att byggarbetarna maste leta efter materialet. For att arbeta mot en mer  Välkommen på intressanta webinars! Detta är ett av flera webinars som Solberg bjuder in till under hösten och där vi tillsammans med ledande talare lyfter  Också känd som en horisontanalys eller en total avkastningsanalys, är en scenarioanalys en strategi som involverar bedömningen av olika potentiella framtida  Konsekvenserna samlas ihop och blir input till en analys av hur verksamheten skulle kunna vara robust inför framtidens osäkerheter. Scenarioanalys - webb.

Denna rapport beskriver resultatet av en scenarioanalys för ett oljeutsläpp till sjöss. Scenarioanalysen är framtagen, i första hand, som ett underlag inom ramen 

Rapport 5814 - Funktions- och scenarioanalys - en metod att analysera risker i ett långtidsperspektiv Sammanfattning Syftet med projektet är att presentera en metodik för systematisk riskbedömning i ett långtidsperspektiv samt att utreda möjligheten att tillämpa detta på förorenade områden. Trend- och scenarioanalys för kollektivtrafiken i Västra Götaland9 Konsekvenser för kollektivtrafiken År 2035 är det främst kvalitén i kollektivtrafiken som förbättrats. Punktlighet, komfort och pålitlighet har ökat tack vare ett mindre sårbart trafiksystem. Ut-budet av kollektivtrafik har också ökat, men i begränsad omfattning. Utbudet Effektivisering och scenarioanalys Strategiarbete i kris Många initiativ avbryts eller sätts på paus, men hur ser vi till att det som faktiskt genomförs är det som ger bäst effekt?

konsekvenser av utebliven fi berutbyggnad. Citera denna rapport som: Claus Popp Larsen, Therese Balksjö, Marco Forzati, Andreas Huss, och Tatjana Apanasevic. “Ytterbyn 2030: en scenarioanalys av framtidens uppkopplade Kraftsamling elförsörjning - Långsiktig scenarioanalys. Inom ramen för projektet Kraftsamling Elförsörjning har Qvist Consulting med hjälp av ett stort antal experter på det svenska elsystemet och internationella experter på kraftsystemsoptimering tagit fram rapporten ‘Långsiktig Scenarioanalys’ åt Svenskt Näringsliv. Scenarioanalys Framtidssäkrad stadsutveckling Under 2019 har Fabege, tillsammans med Stockholm Environment Institute, kommuner och samarbetspartners arbetat med scenarioanalys för att framtidssäkra verksamheten. FOI har på uppdrag av MSB genomfört en scenarioanalys för ett oljeutsläpp till sjöss. Analysen kan användas i risk- och sårbarhetsreducerande arbete för de aktörer som skulle kunna drabbas av eller behöver hantera konsekvenserna av ett oljeutsläpp.