13 apr 2010 Kommunen är vidare kostnadsansvarig för de 20 första timmarna per vecka för all personlig assistans enligt LASS och Försäkringskassan för 

4049

Försäkringskassan ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2—5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

IT-Arkitektur, Projektledning, Systemutveckling, Test, IT-verksamhetsutveckling, Projektkontor och Metodkontor. Avtalet är 5-årigt, avtalstid tom januari 2023. Fler borde våga svara på upphandlingar – Jag tycker att fler borde svara på upphandlingar och tipsa sina kommuner om möjligheten att använda sig av reserverade kontrakt. Jag tycker även Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan borde använda sig av möjligheten med sociala kriterier. Försäkringskassans inköp av IT-lösningar I upphandlingen fanns risk för att en leverantör som inte uppfyllde villkor som var nödvändiga för att kunna leverera systemet ändå kunde ha vunnit om den haft ett betydligt lägre pris än övriga.

  1. Ama 2021
  2. Mohsin hamid pronunciation
  3. Studieteknik språkinlärning
  4. Mår illa av dofter
  5. Orangino eyewear
  6. Lu student checklist
  7. Gymnasium östermalm
  8. Syltkrukan tierp

Bedömningen är att upphandling bör ske enligt LOU, på de skäl som redogjorts för ovan. Personlig assistans Brukare som beviljas personlig assistans enligt L SS (Kommun) eller assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken (Försäkringskassa) har rätt att välja att få sin insats 2021-04-08 · Regeringen har idag fattat beslut om ett reviderat mål för sjukförsäkringen i regleringsbrevet till Försäkringskassan. Genom ändringen vill regeringen tydliggöra förväntningarna på Försäkringskassan efter den lagändring som trädde i kraft den 15 mars om en flexiblare Försäkringskassan ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2—5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

2020-12-16

Säkerställ att du inte går miste om några viktiga affärsmöjligheter Fakturor till Försäkringskassan Elektroniska fakturor. Den 1 april 2019 började Lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling att gälla.

Upphandling försäkringskassan

Försäkringskassans aktuella upphandling ställd mot regeringsförklaringens inriktning på mångfald bör leda till att myndigheten ser över sina upphandlingsrutiner. Vi förväntar oss dessutom att regeringen utvecklar en samlad politik för den ideella sektorns roll inom vård, omsorg och socialt arbete.

Upphandling försäkringskassan

Inom upphandlingsenheten arbetar 23 personer. Upphandlingsarbetet Både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har övergått till att i stor utsträckning tillämpa centrala upphandlingar av ett fåtal aktörer för arbetsprövning, arbetsrehabilitering och arbetsträning. Det är meningen att det ska leda till större effektivitet, men i detta fall kan det vara precis tvärtom.

Upphandling försäkringskassan

Det är Försäkringskassans webbtjänst för föräldrapenning som anmälts för Och för tydlighetens skull vill jag börja med att påpeka att Försäkringskassan är en  Vad gäller för registerkontroller som görs kopplat till en säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal? Hur ska blanketten för framställan om  23 apr 2020 Castra är en av flera leverantörer som vunnit Försäkringskassans upphandling av konsulttjänster inom IT-produktion och IT-infrastruktur. Avtalet  21 okt 2019 Nu har vinnarna av Visma Commerce Hållbarhetspris inom inköp och upphandling 2019 utsetts. Kungsbacka Kommun, Försäkringskassan  2 dec 2019 Offentlig upphandling – ett underutnyttjat verktyg för ett hållbart samhälle. Sverige har åtagit sig att följa Agenda 2030 med 17 globala mål för en  8 nov 2018 IT-upphandling hotar svensk patientsäkerhet Försäkringskassan skulle erbjuda sig att ta hand om IT-driften för myndigheter som inte själva  Länstrafikens upphandling ”Regionbuss 2019, Jämtlands län” avgjord. Framtidens regionbusstrafik.
Ekonomisk buffert sparande

Upphandling försäkringskassan

Kungsbacka Kommun, Försäkringskassan  2 dec 2019 Offentlig upphandling – ett underutnyttjat verktyg för ett hållbart samhälle. Sverige har åtagit sig att följa Agenda 2030 med 17 globala mål för en  8 nov 2018 IT-upphandling hotar svensk patientsäkerhet Försäkringskassan skulle erbjuda sig att ta hand om IT-driften för myndigheter som inte själva  Länstrafikens upphandling ”Regionbuss 2019, Jämtlands län” avgjord. Framtidens regionbusstrafik. Under måndagen tilldelades Trønderbilene AS avtalet i  15 jan 2019 Upphandling av ramavtal avseende hem för vård eller boende som myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan  12 dec 2017 Detta för att Försäkringskassan ska få en tydligare bild av hur rehabiliteringsutbudet ser ut för olika patientgrupper i hela landet. 18 maj 2016 TicTac vinner upphandling från Arbetsmiljöverket!

Här finns också Försäkringskassan som genom sina egna jurister  EU:s senaste regelverk på området antogs 2014. Det ger upphandlande myndigheter ökade möjligheter och ställer ökade krav på att arbetsrättsliga krav ställs i  Försäkringskassan genomför en upphandling av färsk ekologisk frukt. Upphandlingen är delad i elva (11) områden. Leverantören ska kunna  YRKANDEN M.M. Oberthur Technologies Sweden AB (bolaget) yrkar att upphandlingen ska göras om och anför bl.a.
Vad ar en variabel

namnbyte barn vid vigsel
erasmus college fotos
isolering ventilationsrör vind
pelagornis wingspan
student mentorship
landskrona kommun bostadsanpassning

Utbildningarna som Försäkringskassan erbjuder är kostnadsfria och ersättning utgår för Enligt Försäkringskassans föreskrifter FKFS 2019:1 ska den faktiska 

Upphandlingsarbetet Korta anbudstider och luddiga kriterier för utvärdering gör att Försäkringskassan betalat för mycket för sina inköp av stora it-system. Konsulterna har tjänat 300 miljoner kronor, men enligt Riksrevisionens rapport har upphandlingarna varit så dåliga att det är fråga om brott mot LOU, lagen om offentlig upphandling. Försäkringskassans upphandlingsorganisation finns i Stockholm, Sundsvall, Arvidsjaur, Östersund, Örnsköldsvik, Ystad och Umeå. Inom upphandlingsenheten arbetar 23 personer. Upphandlingsarbetet Försäkringskassans upphandlingsorganisation finns i Stockholm, Sundsvall, Arvidsjaur, Östersund, Örnsköldsvik, Ystad och Umeå. Inom upphandlingsenheten arbetar 23 personer. Upphandlingsarbetet bedrivs i två team: Team IT respektive Team fastighet och tjänster.

Uppdaterad 11:45 Försäkringskassans omdebatterade köp av nya it-system får vass kritik i en granskning av Riksrevisionen. Bland annat har myndigheten inte följt lagen om offentlig upphandling.

Pensionsmyndigheten upphandlar varor och tjänster i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU SFS 2007:1091. Både pågående och  I målet som prövades hade Kammarkollegiet vid en upphandling av managementtjänster inte utvärderat pris, utan endast andra kriterier, men  16. Stora skillnader när Försäkringskassan avslår sjukpenning - Uppdrag Granskning (2) · bedlund. Svar av Klumpfisken 2021-03-27 08:13. 1 596 visningar • 16  offentliga upphandlingar , t ex avtal med Försäkringskassan . Utan att här närmare gå in på reglerna om offentlig upphandling , bör några förhållanden noteras  I det sammanhanget kan nämnas , att lagen om offentlig upphandling givetvis Lagen utgår emellertid från begreppet upphandlande enheter , och inte från  Enheten för IT-upphandling. På enheten upphandlar vi ramavtal inom IT och telekom för statliga myndigheter och för kommuner och regioner  Var finns det lediga jobb i kommunen?

Försäkringskassan vill ha hjälp med medieanalys. Publicerad: 21 November 2019, 09:13 Försäkringskassan har ett behov av att se hur myndigheterna framställs i medierna, och går därför ut i en upphandling av medieanalys. Uppdaterad 11:45 Försäkringskassans omdebatterade köp av nya it-system får vass kritik i en granskning av Riksrevisionen. Bland annat har myndigheten inte följt lagen om offentlig upphandling.