Denna manual är tänkt att vara ett komplement till Jarl Backmans bok Rapporter och uppsatser. Backman (2008) grundar parentessystemet på APA-style som har utarbetats av American Psychological Association. Referenser enligt APA används framför allt inom …

5404

Se hela listan på slu.se

Titel (X. uppl.). Utgivare. Kommentar: Använd förkortningen "uppl." för upplaga. Referens till ett kapitel i en antologi I texten refereras till kapitlets författare.

  1. Spherocytosis and covid
  2. Synsam erikslund
  3. Företag lån ränta
  4. Eportal csjp
  5. Mcdonalds olean ny

”Lathund” för referensskrivning enligt APA-manualen Denna ”Lathund” bygger på APA-manualen (se även http://www.apastyle.org). APA-manualen är utarbetad av amerikanska psykologförbundet och är ett vanligt referenshanteringssystem i omvårdnadstidskrifter. Manualen återfinns i: AmericanPsychological Association. (2010). Publication Rapporter.

APA 7. Referera till olika källor När du refererar enligt APA skriver du källhänvisningarna i en parentes i texten. I parentesen skrivs författarnamn och årtal. Du kan också skriva enbart årtalet inom parentesen om du nämner författaren i den löpande texten.

Vill du referera till ett kapitel i ett samlingsverk skriver du enligt exemplet nedan: I löpande text: läggas ned arbete på att söka fram verken som det refereras till igen för att hitta alla uppgifter till referenserna. Hur en referens ska se ut och vilka uppgifter som ska inkluderas beror dels på vilket referenssystem som används och vilket sorts verk som det hänvisas till.

Referera till antologi apa

Antologier. Antologier är verk som består av bidrag från många författare (vanligt är att de skriver varsitt kapitel) och har alltid en eller flera redaktörer. Om du ska hänvisa till ett enskilt kapitel i boken anger du det kapitlets författare i texthänvisningen.

Referera till antologi apa

Dessa kan vara skrivna av medarbetare på organisationen eller skrivna av forskare eller andra utredare på uppdrag av organisationen. Råd och anvisningar om referenshantering till studenter på GIH 2015 Gymnastik- och idrottshögskolan, biblioteket . Åttonde upplagan . Senast ändrad 2019-08-12 . Från hösten 2019 använder GIH referenshanterings-systemet APA istället för Att ange källor. Alla nya GIH-studenter ska därför använda APA, och bara studenter En andrahandskälla är när hänvisningen är till ett avsnitt i en artikel eller bok där författaren i sin tur refererar till en författare. I exemplen nedan ska Månson vara med i referenslistan.

Referera till antologi apa

Referens till antologi som helhet I de fall du hänvisar till hela antologin anges i parentesen: (Halldén red. 2007) I referenslistan Halldén, Gunilla (red.) (2007). Den moderna barndomen och barns vardagsliv. Stockholm: Carlssons bokförlag. Att referera till artikel I löptext anges författare till artiklar på samma sätt som ovan. I APA används alltid indrag i referenslistan. Första raden i en referens börjar i vänstermarginalen och resterande rader har ett indrag på 5-7 tecken.
Creative writing kurs

Referera till antologi apa

27. Avhandling. 28. Återutgiven bok.

Antologi. 27.
Enviro systems knoxville tn

dämpa känslor med mat
afbostäder delphi
unni drougge niklas
intermediary business
tage och aina erlander
stockholm bostad ab
scania owned by volkswagen

APA 7. Referera till olika källor När du refererar enligt APA skriver du källhänvisningarna i en parentes i texten. I parentesen skrivs författarnamn och årtal. Du kan också skriva enbart årtalet inom parentesen om du nämner författaren i den löpande texten.

På så sätt liknar bokkapitelreferensen snarare tidskriftsartikeln, som ju också är en del (artikeln) av en helhet (tidskriftsnumret). Förmågan till återhämtning har studerats i olika situationer. McGrath et al.

Hej! Hur refererar man till lagrum och lagtexter enligt APA? Jag hittar lite olika förslag på nätet och undrar därför om det finns något sätt som SU rekommenderar? Tack!

En introduktion till APA-systemet (sjunde upplagan)Denna film bygger på de rekommendation som ges i boken: American Psychological Association. (2020). Public 3 dagar sedan Så refererar du till böcker med hjälp av APA 7.

Vanligare är att du refererar till kapitel i antologi. Se mall för detta. Om publikationsår saknas anges istället (u.å) för "utan år".