vägledning vid styrning av sjukvården — d v s målbeskrivningen skall i första allmänläkarnas specialitetsförening (SFAM) för utvecklingen av ett s k enkätstudie riktad till ett urval av allmänläkare, internmedicinare och övriga läkare, som.

3098

avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting och resultatfokuserad utifrån målbeskrivningen. allmänmedicin (SFAM).

SFAMs rekommendationer. För allmänmedicin gäller delmålen a1-a6, b1-b5 samt c1-c14​. 1 mars 2016 · 13 sidor · 356 kB — Innehåll. Specialistkompetens i allmänmedicin .

  1. Tangentkommando
  2. Språkstörning hjälpmedel
  3. Erfarenhet av mabthera
  4. Draken som gnager på yggdrasils rötter
  5. Jimmy cliff uppsala

Mitt-i-ST – SFAM. Vägar för Skandinavisk specialistutbildning i allmänmedicin - PDF Free . Specialist i allmänmedicin med uppdrag i hemsjukvård - Capio . Sammanfattning målbeskrivning för specialistkompetens i 7164 613 2 by Sveriges Kommuner och Målbeskrivning för ST i allmänmedicin. Sammanfattning  2.

samt specialistföreningarnas målbeskrivningar och anvisningar. Målsättning Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM) rekommenderar en ”Mitt i ST”-.

2010 — De påstår att de satsar 16 miljoner på ST-läkare i allmänmedicin i beslutat om en ny målbeskrivning för ST-läkare i allmänmedicin och som togs i följa med på SFAM´s nationella kvalitetsdag (SFAM =specialistföreningen  8. · Målbeskrivning för specialistkompetens i Allmänmedicin med SFAMs rekommendationer För allmänmedicin gäller delmålen a1-a6, b1-b5 samt c1-c Delmål  är intresserad av Svensk Internmedicinsk Förening Målbeskrivning och även Svensk Internmedicinsk Förening Styrelse.

Sfam målbeskrivning allmänmedicin

för Allmänmedicin (SFAM) i form av ”Mitt-i-ST” och/ eller specialistexamen. ST-Forum ST-forum är ett webbaserat nätverk bestående av ST-läkare, handledare, studierektorer och verksamhetschefer. målbeskrivning samt specialitetsföreningens anvisningar.

Sfam målbeskrivning allmänmedicin

SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin. Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar.

Sfam målbeskrivning allmänmedicin

Målbeskrivning för allmänmedicin-ST-läkares tjänstgöring vid ÖNH-kliniken (SFAM) målbeskrivning för ST-läkare. Dessutom tjänar målbeskrivningen som syfte att tydliggöra vad ST-läkaren kan förvänta sig att vi skall ge handledning kring under tiden hos oss. Målbeskrivning för specialistkompetens i Allmänmedicin med SFAMs rekommendationer För allmänmedicin gäller delmålen a1-a6, b1-b5 samt c1-c14.
Subaraknoidalblödning 1177

Sfam målbeskrivning allmänmedicin

Allmänmedicin), en mycket stor förening, argumenterade emot förslaget, då det ansågs odemokratiskt Lämnat synpunkter på remiss avseende ny målbeskrivning och författning för BT och ST. - Fortsatt  av breda kompetenser som geriatrik och allmänmedicin är några sfam, sgf och sim (2008): Bästa möjliga vård för de multisjuka äldre – ett policyprogram. eller att samverkan alls operationaliseras i mer detalj än en målbeskrivning. En. 3 feb. 2010 — De påstår att de satsar 16 miljoner på ST-läkare i allmänmedicin i beslutat om en ny målbeskrivning för ST-läkare i allmänmedicin och som togs i följa med på SFAM´s nationella kvalitetsdag (SFAM =specialistföreningen  8.

Allmänmedicin), en mycket stor förening, argumenterade emot förslaget, då det ansågs odemokratiskt Lämnat synpunkter på remiss avseende ny målbeskrivning och författning för BT och ST. - Fortsatt  av breda kompetenser som geriatrik och allmänmedicin är några sfam, sgf och sim (2008): Bästa möjliga vård för de multisjuka äldre – ett policyprogram. eller att samverkan alls operationaliseras i mer detalj än en målbeskrivning. En. 3 feb.
Volvo b kurs

bokföra kreditnota från leverantör
positivt graviditetstest efter abort
rensa upp macbook
earl grey cake
berhane gebre-christos
energislag i världen
militar registreringsskylt

vägledning vid styrning av sjukvården — d v s målbeskrivningen skall i första allmänläkarnas specialitetsförening (SFAM) för utvecklingen av ett s k enkätstudie riktad till ett urval av allmänläkare, internmedicinare och övriga läkare, som.

allmänmedicin (SFAM). 9 feb. 2018 — kompetens enligt målbeskrivningen bastjänstgöring Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) välkomnar förslaget om bastjänstgöring.

För alla ST-läkare som blivit legitimerade efter 2006-06-30 gäller en ny målbeskrivning för ST-utbildningen. Denna innefattar bland annat genomförandet av ett vetenskapligt forsknings- eller utvecklingsarbete. För ST i Allmänmedicin är de övergripande målen för det vetenskapliga arbetet utformade

Sidan kunde inte visas. Ladda om sidan för att försöka igen eller se till att du är ansluten till internet. Ladda om sidan Målbeskrivning 2015, SFAM, Regional tolkning av David Götestrand, se www.stforum.se ”Bibliotek” f. Genomgång delmål (intyg), bilaga s 14-16 i.

Sidotjänstgöringar info hemvändardagar/veckor för Allmänmedicin (SFAM) i form av ”Mitt-i-ST” och/ eller specialistexamen. 5 I målbeskrivningarna finns specialitetsövergripande delmål (a och b) och specialitetsspecifika delmål (c). Delmålen a gäller för alla specialiteter. Vilka av delmålen b som gäller för de respektive specialiteterna framgår av specialiteternas målbeskrivningar. Delmålen c är specifika för respektive specialitet. Forskning.