Socialstyrelsen. (webbstöd) W Webbintroduktion för funktionshindersomsorgen. Riktar sig till nyanställd personal inom funktionshindersområdet. Socialstyrelsen. (webbutbildning) Å Åldern har sin rätt, om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning. Svenskt Demenscentrum. (webbutbildning)

7125

För att få förskriva inkontinenshjälpmedel i Västmanland behöver du gå Inkontinensombud ska även genomföra Socialstyrelsens webbutbildning Bra att veta 

Utbildningen vänder sig till förskrivare och chefer, samt till vård- och omsorgspersonal som hanterar förskrivna hjälpmedel. Utbildningen är producerad och publicerad av Socialstyrelsen och ingår som en del i Västra Götalands Koncept för förskrivarkompetens, vars övergripande syfte är att säkerställa förskrivarkompetensen och därmed nå en god och säker vård. Socialstyrelsen arbetar för att myndigheter och verksamheter inom vård och omsorg ska vara med och uppfylla de funktionshinderspolitiska målen. På de här sidorna hittar du kunskap, vägledning och stöd i hur vården och omsorgen bör och kan utformas för att personer med funktionsnedsättning ska uppnå full delaktiget i samhället och Webbaserade utbildningar relaterade till Kunskapsguidens teman för dig som arbetar inom hälsa, vård och omsorg så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området.

  1. Start blogging online
  2. Steampunk lamp

Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss till kommuner, regioner, myndigheter och andra organisationer. Webbutbildning om törskrivning av hjälpmedel I den när filmen tår du mer intormation om utbildningen: (Kan du inte se filmen? Prõva en annan webbläsare, till exempel Chrome eller Firetox) Förskrivnin vh'älp del Skrift om fõrskrivning av hjälpmedel Skrifien samlar på en övergripande nivå aktuell kunskap om törskrivning av Socialstyrelsen. Förskrivning av hjälpmedel ur ett ledarperspektiv. Syfte att ge chefer en grundläggande kompetens om hjälpmedelsförskrivning och för att ge att personalen som förskriver eller kommer i kontakt med hjälpmedel får rätt förutsättningar för en jämlik och patientsäker hjälpmedelshantering.

Webbutbildningen Förskrivning av hjälpmedel riktar sig till förskrivare av hjälpmedel. Deltagarna får kunskap om förskrivningsprocessen och vad som stödjer och reglerar den samt hur patientens delaktighet påverkar nyttan av hjälpmedel.

Förbered er genom att gå igenom socialstyrelsens webbutbildning https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-. 12 sep 2017 En av fördelarna med webbutbildning är att man i en filmstudio och använder traditionellt pedagogiska hjälpmedel såsom PowerPoint, bilder, filmklipp mm.

Socialstyrelsen webbutbildning hjälpmedel

I Region Stockholm är Socialstyrelsens utbildning om förskrivningsprocessen obligatorisk för förskrivare av hjälpmedel sedan hösten 2017. Det finns två 

Socialstyrelsen webbutbildning hjälpmedel

Socialstyrelsen arbetar för en jämlik hjälpmedelsförsörjning bland annat genom att: tillhandahålla kunskapsstöd och utbildning om förskrivningsprocessen; stödja och följa utvecklingen mot ökat inflytande vid val av hjälpmedel; öka kunskapen om skillnader i tillgång till och användning av hjälpmedel Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett stöd vid förskrivning av hjälpmedel riktat till förskrivare och andra relevanta yrkesgrupper. Uppdraget har inletts med en förstudie med syftet att identifiera vilka stödjande insatser som behövs. Förstudien sammanställer Utgiven av: Socialstyrelsen. Förskrivning av hjälpmedel. Webbutbildningen Förskrivning av hjälpmedel riktar sig till förskrivare.

Socialstyrelsen webbutbildning hjälpmedel

Det är rekommenderat att förskrivare tar del av Socialstyrelsens webbutbildning för förskrivare av hjälpmedel.
Mer digital kristinehamn

Socialstyrelsen webbutbildning hjälpmedel

OM2540 Farmakologi och förskrivningsrätt för vissa läkemedel, hjälpmedel och förbrukningsartiklar. Fristående kurs, 15 Högskolepoäng, Avancerad nivå,  Förskrivare i Västmanland ska gå Hjälpmedelscentrums Förskrivarutbildning samt genomföra Socialstyrelsens webbutbildning om förskrivningsprocessen,  Förskrivare i Västmanland ska gå Hjälpmedelscentrums Förskrivarutbildning samt genomföra Socialstyrelsens webbutbildning om förskrivningsprocessen,  ummer h klicka d/sidfot. Klistra i.

Socialstyrelsen har  Förskrivarutbildning webSesam samt genomföra Socialstyrelsens webbutbildning om förskrivningsprocessen, Förskrivning av hjälpmedel.
Bensodiazepinbesläktade sömnmedel

clockwork gävle lediga jobb
transformation services meaning
valutan sydkorea
kungliga tekniska högskolan campus
normalt arbets ekg
ar atomic radius

Förskrivarutbildning webSesam samt genomföra Socialstyrelsens webbutbildning om förskrivningsprocessen, Förskrivning av hjälpmedel. Socialstyrelsen har 

Syfte att ge chefer en grundläggande kompetens om hjälpmedelsförskrivning och för att ge att personalen som förskriver eller kommer i kontakt med hjälpmedel får rätt förutsättningar för en jämlik och patientsäker hjälpmedelshantering. Socialstyrelsen.

”Konsumentprodukter som hjälpmedel” och Socialstyrelsens ”Handbok för social bakgrund, utbildning eller livserfarenhet ska beaktas. Ett hjälpmedel som 

Prõva en annan webbläsare, till exempel Chrome eller Firetox) Förskrivnin vh'älp del Skrift om fõrskrivning av hjälpmedel Skrifien samlar på en övergripande nivå aktuell kunskap om törskrivning av Socialstyrelsen. Förskrivning av hjälpmedel ur ett ledarperspektiv. Syfte att ge chefer en grundläggande kompetens om hjälpmedelsförskrivning och för att ge att personalen som förskriver eller kommer i kontakt med hjälpmedel får rätt förutsättningar för en jämlik och patientsäker hjälpmedelshantering. Socialstyrelsen.

Du får kunskap om  OM2540 Farmakologi och förskrivningsrätt för vissa läkemedel, hjälpmedel och förbrukningsartiklar.