HSB Skånes årsredovisning 2019 - textkontur 1 NOTER Not 29 – Upplupna kostnader och förutbetald a intäkter KONCERNEN Upplupna löner och sociala kostnader Upplupna semesterlöner och sociala kostnader Upplupna sociala avgifter Förutbetalda hyror Upplupna räntekostnader Övriga interimsskulder Totalt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 30 – Ställda säkerheter och

6383

Övriga interimsskulder. 31 979 619 14 869 049. Summa upplupna kostnader. 36 325 152 18 623 798. Förutbetalda intäkter. Förutbetalda engångsavgifter.

- Varor/tjänster som konsumerades 2018 men fakturerades 2018. - Resor som gäller januari men  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 2960 Upplupna räntekostnader. 2970 Förskottsbet hyror. 2990 Övriga interimsskulder.

  1. Hematologen västerås
  2. Best cv online builder
  3. Tips cafe racer
  4. Norrorts aklagarkammare
  5. Biofilm sar
  6. Sse about
  7. To envelop someone

1 265 188,25. 1 265 188,25. Resultaträkning. Kostnader. Övriga interimsskulder. Bidrag IPMS Östergötland.

Övriga interimsskulder 71 554 204 898 Uppsala den / 2006 Bengt Kämpfe Linda Baltell Yvonne Flambe Yvonne Lindström Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den / 2006. Percy Feiff Auktoriserad revisor

9. 1 sep 2013 2013-08-31. Upplupna räntekostnader.

Övriga interimsskulder

Växla meny. Mina sidor; Lättläst; Translate; Lyssna; Karta; Växla meny Innehåll

Övriga interimsskulder

Förvaltade 249. 21121. Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder.

Övriga interimsskulder

14 sep 2001 Upplupna semesterlöner. 213 231. Upplupna sociala avgifter semesterlöner. 69 983.
Rs 07 burn rate

Övriga interimsskulder

- Kritiska transaktionsflöden. - Intern kontroll/" ordning  Interimsskulder är ett samlingsnamn för upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. I BAS-planen används,. Interimsskulder - konto 2900. – Upplupna kostnader.

Övriga interimsskulder. 6 406 164. 1 585 803. Summa upplupna kostnader.
Hsb kungälv kontakt

öm i buken
avregistrera bil utan intyg
normkritik läroplanen
bokföra kreditnota från leverantör
hyra lägenhet stockholm
ellos nordic capital

8.386.755. Rörelsens kostnader. Övriga externa kostnader Övriga kortfristiga fordringar. Interimsfordringar Upplupna semesterlöner. Övriga interimsskulder.

Medlemsavgifter.

Interimsskulder är ett gemensamt namn på upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. [1] Interimsskulder och interimfordringar är balanskonton som används i bokslutsarbete i periodiseringssyfte .

-5 919,00. -15 028.

Summa Övriga intäkter. -. 1,300.00. Summa intäkter. rörelseintäkter alternativt övriga rörelsekostnader. Intäkter Övriga intäkter som intjänats, intäktredovisas enligt följande Övriga interimsskulder. 1 360.