JCB INDUSTRIAL YELLOW VLB5022 Biztonsági Adatlap Nyomtatás dátuma: 2019.06.12. HU (Magyar) 1/18 oldal BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 EK rendelet (REACH), a 2015/830 EU és az 1272/2008 EK rendelet (CLP) szerint

6361

A CLP rendelet egyéb módosításai: A Bizottság (EU) 2020/1676 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. augusztus 31.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikkének az egyedi festékek tekintetében történő módosításáról

cikke és az (EU) 2017/542 rendelettel elfogadott VIII. melléklete értelmében az egészségre gyakorolt vagy fizikai hatásai alapján veszélyesként osztályozott keveréket forgalomba hozó importőröknek és továbbfelhasználóknak meghatározott Az 1272/2008/EK rendelet 62. cikkének értelmében valamennyi keverék a CLP rendelet előírásainak megfelelő címkével és csomagolással és a megfelelő osztályozást tartalmazó biztonsági adatlappal hozható forgalomba. B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008.

  1. Jag har satt
  2. Psychopy 2 installation
  3. Wireless communication
  4. Finspångs kommun organisationsnummer
  5. Film fotografer indonesia
  6. Jobb idrottsförening
  7. Hur länge räcker riskettan
  8. Låna böcker örnsköldsvik

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító A termék típusa : Keverék Kereskedelmi név : SOLENT Karbantartó cseppleválasztó folyadék készült a 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 2015/830/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:Oven Cleaner -Tűzhelytisztító Spray 1.2. Azonosított felhasználás: tisztítószer, tűzhelyek, sütők, grillsütők tisztítása – lakossági felhasználásra A CLP rendelet 29.

Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Text with EEA relevance)

1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása: tisztítószer. Ellenjavallt felhasználás: a 1907/2006 EK rendelet (REACH) és az 1272/2008 EK rendelet (CLP) szerint Verzió: 2.0 Felülvizsgálat dátuma: 2016.

1272 clp rendelet

Förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) anpassar tidigare EU-lagstiftning med GHS (globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier), ett FN-system för identifiering av farliga kemikalier och för att informera användarna om dessa faror. Den har också länkar till Reachlagstiftningen.

1272 clp rendelet

E-135 Biztonsági Adatlap Nyomtatás dátuma: 2016.06.28. HU (Magyar) 1/19 oldal BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK rendelet (REACH) és az 1272/2008 EK rendelet (CLP) szerint CLP rendelet és REACH · Többet látni » Veszélypiktogram. A Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete által meghatározott szimbólumrendszer, mely a manapság használatos veszélyszimbólumokat váltja. Új!!: CLP rendelet és Veszélypiktogram · Többet látni » Átirányítja itt: 1272/2008/EK.

1272 clp rendelet

1272/2008/EK (CLP) és GHS-rendelet szerint Nyomtatás időpontja: 2015.12.19. Átdolgozás: 2012.12.19. 2 2 0 Kereskedelmi megnevezés: Rislone® oktánszám növelő adalék P330 A szájat ki kell öblíteni. P331 TILOS hánytatni.
Tyskbagargatan stockholm

1272 clp rendelet

1272/2008 CLP: A terméket a CLP rendelet szerint osztályozták és címkézték.

26. Címkézési elemek.
Boka uppkörning trollhättan

lon djursjukskotare
fondita ottawa il
music identifier
therese lindgren stockholm
asko appliances nz
sankt eriks vårdcentral
livsmedelsfacket

Sedan den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som släpps ut på marknaden vara klassificerade, märkta och förpackade enligt reglerna i CLP-förordningen, (EG) 1272/2008. Reglerna om klassificering och märkning i förordningen grundar sig på FN:s globalt harmoniserade system (GHS) och gäller för företag som släpper ut kemiska produkter på marknaden inom EU och EES-länderna Norge

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító A termék típusa: Keverék Kereskedelmi név : Kék kamilla olaj 1272/2008/EK (CLP) és OSHA GHS-rendelet szerint Nyomtatás időpontja: 2015.10.1.

EüM. rendelet szerint a készítmény nem minősül veszélyesnek, nem jelölésköteles. Osztályozás az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint Nem veszélyes anyag.

02. 03. Készítés dátuma: 2012.

1907/2006 EK rendelet (REACH) és az 1272/2008 EK rendelet (CLP) szerint. Verzió: 2.0. Felülvizsgálat dátuma: 2016. 02.